TỦ ĐÔNG ALASKA 1 NGĂN 1 NẮP DỞ INVERTER 295L-BD-400CL

Góp chỉ 395.000  - Mỗi tuần

Mua ngay
Mã: SP00000809