TỦ LẠNH SAMSUNG 2 CỬA 319L INVERTER RT32

Góp chỉ 433.000  - Mỗi tuần/39

Mã: SP00000248