TỦ LẠNH PANASONIC 405L 2 CỬA INVERTER BD468- ĐEN

Góp chỉ 605.000  - Mỗi tuần/39

Mã: SP00000095