TỦ LẠNH HITACHI 2 CỬA 230L INVERTER H23

Góp chỉ 306.000  - Mỗi tuần/39

Mã: SP00000133