TỦ LẠNH HITACHI 2 CỬA 339l INVERTER fg450

Góp chỉ 408.000  - Mỗi tuần/39

Mã: SP00000389