Điện thoại Samsung Galaxy Note 10 Lite

Góp chỉ 408.000  - Mỗi tuần/39

samsung not 10 lite   là dòng sản phẩm khác của samsung not 10 trước đó,nhưng được cải thiện rât nhiều chức năng khác,tạo cho sản phẩm có 1 điểm nhấm riêng

Mã: SP00000609