CPU DELL VOS3670 MT I5-8400 J84NJ11

Góp chỉ 610.000  - Mỗi tuần/39

Mã: SP00000524